Merida

Numer ramy: P3KP11590
Właściciel: Szymon

Brak kapsla od sterów