OLPRAN 24

Numer ramy: LT200908644
Właściciel: Łukasz

Ramka 13, koło 24, biały.