Octane one zircus

Numer ramy: Zircus 1142
Właściciel: Kacper

Octane one zircus z foxem 36 talas na 2 niebieskich obręczach ns'a. Znak specjalny to przetarta przednia obręcz.